Những tính năng nổi bật trong hệ thống quản lý toàn diện dành riêng cho trường liên cấp của SchoolOnline
 • Nhận đề thi từ giáo viên gửi
 • Tham khảo các đề thi mẫu
Hệ thống đề thi
Phân hệ này cho phép lưu trữ và tạo hàng loạt câu hỏi, bài kiểm tra, đề thi và được phân loại theo các mức độ khó dễ, môn, khối, chương trình học,… để nhiều đối tượng khác nhau tham khảo. Số loại câu hỏi được hỗ trợ tạo tự động lên đến 12.
Giáo viên:
Tổ trưởng chuyên môn:
 • Quản lý câu hỏi, ngân hàng câu hỏi, đề thi của môn
 • Sử dụng đề thi, đề kiểm tra có sẵn của hệ thống hoặc tự tạo mới
 • Gán đề thi cho các lớp, khối theo mục đích sử dụng
 • Xem báo cáo tổng thể và chi tiết các câu hỏi và đề thi
 • Chia sẻ với người khác các đề thi của mình
 • Sử dụng ngân hàng các bài tập, bài kiểm tra, bài thi có sẵn của hệ thống hoặc tự tạo mới và lưu trong ngân hàng đề thi của mình
 • In đề thi hoặc gửi đề thi cho người khác, giao bài tập, bài kiểm tra, bài thi cho từng học sinh, nhóm học sinh hoặc các lớp mà mình dạy
 • Chấm điểm và nhận xét các bài làm có câu hỏi tự luận hoặc được gửi offline lên hệ thống
 • Xem báo cáo chuyên môn
Phụ huynh:
Học sinh:
 • Nhận đề thi từ giáo viên gửi
 • Làm bài tập, bài kiểm tra, bài thi Online trên hệ thống hoặc offline
 • Tham khảo bài kiểm tra, đề thi mẫu có sẵn trên hệ thống
SchoolOnline
 • Sách mềm được bố trí theo từng bộ sách, từng khối và được phân phối theo Phân phối chương trình của từng bộ môn.
 • Với những sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên và học sinh có thể sử dụng miễn phí.
 • Phân hệ sách mềm hỗ trợ nhiều đối tượng người dùng khác nhau
Với Học sinh
 • Xem sách, bài học, bài tập
 • Làm bài online trên sách
Với Tổ trưởng chuyên môn
 • Quản lý các đầu sách, các phân phối chương trình của từng môn;
 • Sử dụng sách và phân phối chương trình có sẵn của hệ thống;
 • Tự soạn phân phối chương trình riêng cho môn của mình;
 • Gán phân phối chương trình cho các lớp, khối theo mục đích sử dụng
Với Giáo viên
 • Sử dụng phân phối chương trình, các đầu sách có sẵn của hệ thống hoặc tạo riêng của mình;
 • Xem báo cáo
SchoolOnline
Hệ thống sách mềm
Nhà trường đăng ký trải nghiệm
Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT
Hotline Email Địa chỉ
: 1900 0362 : schoolonline@omt.vn : Tòa nhà 791 Building, số 27-31/59 Láng Hạ,
Quận Ba Đình, Hà Nội
Kết nối với chúng tôi